Членове

Заявление за членство

Членове — Юридически лица

"Автомагистрали Черно море" АД

Адрес
град Шумен ул. "Алеко Константинов" № 8
Уебсайт
www.amshumen.com
E-mail
lab@amshumen.com
Телефон
054830269
Представител
Христина Христова

"БАРС" АД

Адрес
град Шумен, бул. "Ришки проход" № 66
E-mail
milenanp@abv.bg
Телефон
0887405423
Представител
Милена Недялкова

"БКС Горна Оряховица " АД

Адрес
гр. Горна Оряховица, ул. "Иларион Макариополски" №11
E-mail
labbksgo@abv.bg; bks_gorh@abv.bg
Телефон
0882697794; 061828863
Представител
инж. Илиян Илиев

"ВН ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Адрес
град София, община Столична, ж.к. "Манастирски Ливади - Запад", ул. "Майстор Алекси Рилец" № 16А, офис 3 и офис 9
Уебсайт
www.vn-engineering.com
E-mail
office@vn-engineering.com; laboratory@vn-engineering.com
Телефон
0885 53 71 86
Представител
Владимир Николов

"Евротест-контрол" ЕАД

Адрес
град София, бул. "Г. М. Димитров" № 16
Уебсайт
www.eurotest.hit.bg
E-mail
lgi@inet.bg
Телефон
0899992373
Представител
Анна Варадинова

"МВ ТЕЙДИНГ 2008" EOOД

Адрес
2300 гр.Перник ж.к. Рудничар ул. Втора №1, адрес на лабораторията: с. Хаджиево обл. Пазарджик АБ "Хаджиево"
E-mail
anavezirova@abv.bg
Телефон
0893664386
Представител
инж. Ана Везирова

"Пътинженеринг" ЕООД

Адрес
град Пловдив, бул. "Найчо Цанов" № 8
E-mail
pating@abv.bg
Телефон
0884413304
Представител
Цветелина Вичева

"Пътища" АД

Адрес
град Пазарджик, п.к. 4402, ул. "Г. Бенковски" 120
E-mail
roads@abv.bg
Телефон
034/482943
Представител
Катерина Стефанова

"Пътни строежи - Велико Търново" АД

Адрес
Град Велико Търново, Бул. "България" № 27
E-mail
lab@psvt.bg
Телефон
0888409882
Представител
Петър Петров

"Пътни строежи 2001" АД - град Бургас

Адрес
град Бургас, ул. "Цариградска" № 30
E-mail
patnistroeji2011@abv.bg
Телефон
0889684617
Представител
Станка Иванова

"Пътстрой-Габрово" АД

Адрес
град Габрово, ул. "Станционна" 3
E-mail
petarganev1961@abv.bg
Телефон
0887008677
Представител
инж. Петър Ганев

"Пътстрой-Ловеч" ЕООД

Адрес
5500 Ловеч, ул. "Баховско шосе" № 1
E-mail
patstroy@abv.bg
Телефон
0882397504
Представител
инж. Минка Михова

"Строймонтаж" ЕАД

Адрес
град Разград, ул. "Дондуков" № 3
E-mail
stroymontag@abv.bg
Телефон
084/610077; факс: 084/610088
Представител
Милен Добрев

"Технотест" ООД

Адрес
град Враца, ул. "Ал. Константинов" № 10
Уебсайт
www.texnotest.com
E-mail
texnotest@abv.bg
Телефон
0888643691
Представител
Милена Димитрова

"Тинфа" ЕООД

Адрес
град Сливен, бул. “Хаджи Димитър” № 41
E-mail
tinfa49@yahoo.com
Телефон
044/623248
Представител
Тодор Тодоров

"ТРА " ЕООД - град София

Адрес
град София, ул. "Резбарска" № 7
E-mail
katya.ivanova@abv.bg;
Телефон
0887812888
Представител
Катя Иванова

"Хидрострой" АД, град София

Адрес
Град София, ул. "Шандор Петьофи" № 13-15
E-mail
psl@hydrostroy.com
Телефон
GSM: 0888684959; Факс: 052/737777
Представител
инж. Ивалина Петрова

ГБС "Инфраструктурно строителство" АД

Адрес
1619 град София, община Столична, район Витоша, ул. "Дамяница 3-5"
Уебсайт
www.gbs-bg.com/bg/
E-mail
stanev@gbs-is.com
Телефон
02/9151874; факс: 02/9151755
Представител
инж. Стамен Димитров Станев

ИЛ към "Драгиев и Ко" ООД, град Пловдив

Адрес
4000 Пловдив, ул. "Васил Левски" № 56
E-mail
Lab.draganova@abv.bg
Телефон
0887942690
Представител
инж. Калина Драганова

Независима строителна лаборатория "Инфраструктура" ЕООД

Адрес
град София, бул. "Цар Борис III" № 257
Уебсайт
www.nsli.org
E-mail
valned1@abv.bg
Телефон
0889280281
Представител
инж. Веселина Нинова

Лаборатория към "Контрол" ООД

Адрес
6300 град Хасково, Бул. "Димитровградско шосе" № 1
E-mail
k.koleva@control.bg; sv.georgieva@control.bg;
Телефон
038/665032; 0889745191
Представител
инж. Катя Колева-Въчева

Пътна строителна лаборатория към "Пътна компания" ЕАД София

Адрес
гр. Ботевград, ул. "Цар Иван Шишман" № 44
Уебсайт
http://www.geotechmin.com/bg/pages/patna-kompaniya-30.html
E-mail
patstroi_pil@abv.bg
Телефон
0884 84 36 15
Представител
инж. Виктория Иванова

СЛ при "ИСА 2000" ЕООД

Адрес
1111 София , ул. "Николай Коперник" № 25
E-mail
petko.krastev@isa2000.bg
Телефон
0887222045
Представител
Петко Кръстев

Строителна лаборатория при "Тракия Билд" ЕООД

Адрес
4000 град Пловдив, ул. "Васил Левски" № 174
E-mail
plovdiv@pst.bg
Телефон
032/ 60 77 00
Представител
Ваня Иванова

Университетска строителна лаборатория при Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ)

Адрес
1046 София, Бул. "Христо Смирненски" № 1
Уебсайт
www.uacg.bg/
E-mail
cmi_labor@mail.bg
Телефон
0888259237
Представител
Доц. д-р инж. Иван Ростовски

Център за изпитване и европейска сертификация „ЦИЕС" ООД

Адрес
град Стара Загора, ул. "Индустриална" 2
Уебсайт
www.ctec-sz.com
E-mail
ctec@ctec-sz.com
Телефон
042620368
Представител
Благовеста Шинева

„Контрол консулт – 96“ ЕООД, град София

Адрес
1415 София, кв. Драгалевци, ул. „Горска поляна“ № 28
Уебсайт
www.kk-96.com
E-mail
kontrolkonsult-96@mail.com
Телефон
0889240258
Представител
инж. Петър Папазов

„ПСТ ВИДИН” ЕООД

Адрес
град Видин, ул. "Панония" № 1Б
E-mail
pst_vidin_lab@abv.bg
Телефон
0882275877
Представител
инж. Николай Младенов

Членове — Физически лица

Венцислав Георгиев Личев

Адрес
Бетон експерт ЕООД, гр. Пазарджик, Бушулско шосе, база Инжстрой
Уебсайт
www.beton-expert.com
E-mail
lichev@beton-expert.com
Телефон
0887974632
Представител
Управител

Иван Александров Ростовски

E-mail
i.rostovsky@abv.bg
Телефон
0888259237

Илиян Йорданов Илиев

E-mail
sslsb@abv.bg
Телефон
0885144413

инж. Валентин Руменов Беловски

Уебсайт
www.sslsb.org
E-mail
sslsb_bg@yahoo.com
Телефон
0879688684

Станка Костадинова Захаринова

Телефон
0886038883

Тихомир Петков Петков

Телефон
0895510745