Двудневен курс на ССЛСБ на 7 и 8 април 2021 г. в град София

Снимка от курс

Уважаем колеги,

Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България” Ви кани на 7 и 8 април 2021 г. да вземете участие в двудневен курс за обучение, с теоретична и практическа част в Логистичен център „Пробуда“ гр.София бул. „Илиенци“ №78.

Теми на курса:

Теоретична част

  • „Метрологията – наука за измерванията. развитие, основни дейности, категории. научна и законова метрология.
  • Международна метрологична инфраструктура. конвенция за метъра. споразумение на cipm за взаимно признаване. новите дефиниции на единиците. 
  • Научна метрология. области, термини. методи за измерване, метрологични характеристики. еталони, сертифицирани референтни материали, проследимост, калибриране. изразяване на резултатите.
  • Неопределеност. математични модели. компоненти на неопределеност.

Практическа част

  • Калибриране на цифров термометър. процедура, обработване на резултатите, математичен модел, компоненти на неопределеност. свидетелство (сертификат) за калибриране. дискусия.
  • Калибриране на щрихови мерки. процедура, обработване на резултатите, математичен модел, компоненти на неопределеност. свидетелство (сертификат) за калибриране. дискусия.
  • Калибриране на везна. процедура, обработване на резултатите, математичен модел, компоненти на неопределеност. свидетелство (сертификат) за калибриране. дискусия.

Курсът е предназначен за ръководители и заместник - ръководители на лаборатории, отговорници по метрологичното осигуряване, отговорници/мениджъри по качеството, вътрешни одитори, специалисти метролози, изпитватели, служители, лица за оценяване на съответствието отговорници на системи за управление и производствен контрол и др.

Курсът за обучение ще бъде проведен в присъствена и дистанционна форма на обучение чрез видеоконферентна връзка.

Курсът на обучение ще приключи с изпитен тест.

На всеки участник успешно издържал изпитния тест , ще бъде издаден персонален сертификат.

Повече информация е дадена в прикачения файл с поканата и програмата на семинара. Заявката за участие също можете да изтеглите от тук, като Ви молим да я попълните електронно!

logo Multitest.jpg