Ново издание на БДС EN 206:2013+A2:2021

БЕТОН. СПЕЦИФИКАЦИЯ, СВОЙСТВА, ПРОИЗВОДСТВО И СЪОТВЕТСТВИЕ

Днес, 15.04.2021 г., Българският институт за стандартизация публикува новото издание на БДС EN 206:2013+A2:2021 Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие . Новият стандарт отменя и заменя БДС EN 206:2013+A1:2016

logo Multitest.jpg