Начало / За нас

История

Съюзът на строителните лабораторни специалисти в България (ССЛСБ) беше учреден на 19.03.2010 г. в град Габрово. На срещата присъстваха специалисти в областта на строителството от около 25 града в страната.

Съюзът на строителните лабораторни специалисти в България (ССЛСБ) беше създаден като национална, неправителствена, неполитическа организация на доброволно и равноправно сдружили се физически и юридически лица, които работят в областта на строителството.

Основната идея на ССЛСБ е да спомага и координира дейностите на строителните лаборатории и лабораторните специалисти в страната, да защитава техните интереси и да следи за прилагането на добрата лабораторна практика и спазването на професионалната етика.

Цели

  1. Да подпомага и защитава творческите и професионални интереси на своите членове.
  2. Да издига престижа на професиите им.
  3. Да съдейства за формиране на научно-техническа политика в областите, свързани с лабораторна и изпитвателна дейност.
  4. Да съдейства за изграждане на необходимите специфични и трайни познания, съзнание и отношение при тяхното практическо прилагане.
  5. Да съдейства за изграждане на необходимата нормативна база в Република България;
  6. Да пропагандира и издига ролята и значението на лабораторните изпитвания и калибриране, да съдейства за ефективното участие на България в европейските и международни структури и спогодби.