Начало / Легитимност

Можете да проверите състоянието за актуалност на сдружение ССЛСБ в официалната страница на Търговски регистър и регистър на юридически лица с нестопанска цел. ЕИК на ЮЛНЦ сдружение ССЛСБ е 175864757.