Съюз на строителните лабораторни специалисти в България

Добре дошли в ССЛСБ

Съюзът на строителните лабораторни специалисти в България (ССЛСБ) беше учреден на 19.03.2010 г. в град Габрово. На срещата присъстваха специалисти в областта на строителството от около 25 града в страната.

Съюзът на строителните лабораторни специалисти в България (ССЛСБ) беше създаден като национална, неправителствена, неполитическа организация на доброволно и равноправно сдружили се физически и юридически лица, които работят в областта на строителството.

Основната идея на ССЛСБ е да спомага и координира дейностите на строителните лаборатории и лабораторните специалисти в страната, да защитава техните интереси и да следи за прилагането на добрата лабораторна практика и спазването на професионалната етика.

Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ Уважаеми членове на СНЦ „ССЛСБ“, Управителният съвет на СНЦ „Съюз на строителните...

Повече

Нова версия на стандарта : БДС EN 1097-1: 2024

Нова версия на стандарта : БДС EN 1097-1: 2024

На 18.03.2023 г. Българският институт по стандартизация публикува нова версия на стандарта : БДС EN 1097-1:...

Повече

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО(ООС) ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО(ООС) ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО(ООС) ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ...

Повече

Всички публикации

Партньори