Нова версия на стандарта : БДС EN 1097-1: 2024

Нова версия на стандарта : БДС EN 1097-1: 2024

На 18.03.2023 г. Българският институт по стандартизация публикува нова версия на стандарта : БДС EN 1097-1: 2024 Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 1: Определяне на устойчивостта на износване (micro-Deval) Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval)

Повече информация, може да намерите на официалния сайт на БИС

https://bds-bg.org/bg/project/show/bds:proj:114017