ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО(ООС) ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО(ООС) ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО(ООС) ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

Уважаеми колеги, напомняме Ви ,че съгласно Приложение 3 към BAS QI 2 .Срокът за подаване на информация от ООС за дейността през предходната година е до 15 Януари 2024г.
- Повече информация, може да намерите на официалния сайт на ИА БСА https://www.nab-bas.bg/novini/vazhna-informatsiya-za-akreditiranite-organi-za-otsenka-na-saotvetstvieto-otnosno-predstavyane-na-informatsiya-ot-organite-za-otsenka-na-saotvetstvieto(oos)-za-deynostta-im-prez-predhodnata-godina-11270.html