БДС EN 1097-6 с ново издание !!!

БДС EN 1097-6 с ново издание !!!

На 15 август тази година Българският институт за стандартизация публикува новото издание на стандарт БДС EN 1097-6 "Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода".

БДС EN 1097-6:2013 заменя и отменя БДС EN 1097-6:2001, БДС EN 1097-6:2001/AC:2004, БДС EN 1097-6:2001/A1:2006 на 15-08-2013.

Повече информация за новото издание ще намерите на страницата на БИС тук.

Изображение към новина