БДС EN 13108-1:2006/NA:2015 и БДС EN 13108-5:2006/NA:2015 в сила от 15.12.2015 г!

БДС EN 13108-1:2006/NA:2015 и БДС EN 13108-5:2006/NA:2015 в сила от 15.12.2015 г!

Уважаеми Колеги,

След като на 10.08.2015 г. бе дадено началото на етап “Обществено допитване” на проектите за националните приложения (NA) на БДС EN 13108-1:2006 и БДС EN 13108-5:2006, те вече са факт.

БДС EN 13108-1:2006/NA:2015 „Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 1: Асфалтобетон. Национално приложение (NA)” заменя и отменя БДС EN 13108-1/NA:2009 и БДС EN 13108-1/NA:2009 - Изменение 1:2011, считано от 15.12.2015 г. Повече информация на страницата на Българският институт за стандартизация тук.

БДС EN 13108-5:2006/NA:2015 „Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 5: Сплит мастик асфалт. Национално приложение (NA)” заменя и отменя БДС EN 13108-5/NA:2010 на 2015-12-15 и БДС EN 13108-5/NA:2010 - Изменение 1:2011, считано от 15.12.2015 г. Повече информация на страницата на Българският институт за стандартизация тук.

Благодарим на всички, които по време на общественото допитване изпратиха писмено своите предложения, мнения и препоръки!

Изображение към новина