БДС EN ISO/IEC 17025:2018 на български език от 29.01.2018 г. Подход на ИА БСА за провеждане на преход от акредитация съгласно ISO/IEC 17025:2005 към акредитация съгласно ISO/IEC 17025:2017!

БДС EN ISO/IEC 17025:2018 на български език от 29.01.2018 г. Подход на ИА БСА за провеждане на преход от акредитация съгласно   ISO/IEC 17025:2005 към акредитация съгласно ISO/IEC 17025:2017!

Уважаеми Колеги,

На 15.01.2018 г. Българският институт за стандартизация прекрати действието на БДС ISO/IEC 17025:2017, който влезна в сила на 05.12.2017 г. На същата дата стандартът бе заменен с евронормата БДС EN ISO/IEC 17025:2018, която е на английски език. Точно две седмици по-късно, на 29.01.2018 г., на страницата на Българският институт за стандартизация е публикувана българската версия на БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

В деня на публикуването на българската версия на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" публикува на своята официална страница "Подход за провеждане на преход от акредитация съгласно ISO/IEC 17025:2005 към акредитация съгласно ISO/IEC 17025:2017". С подробното съдържание на документа можете да се запознаете от официалната страница на ИА БСА тук,като документът е в pdf формат и може да бъде изтеглен.

Изображение към новина