Двудневен курс, организиран от ССЛСБ и БАМД на 19-20.02.2015 г. в град София!

Двудневен курс, организиран от ССЛСБ и БАМД на 19-20.02.2015 г. в град София!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България” (ССЛСБ) и Българо-академично метрологично дружество (БАМД) Ви канят за участие в двудневен курс, който ще се проведе на 19 и 20 февруари 2015 г. в град София, бул. „Св. Климент Охридски“ № 8, Технически университет – София, конферентна зала на Библиотечно-информационния център на ТУ-София.

В курса лектори ще бъдат представители на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Технически университет – София (ТУ), а специален гост-лектор ще бъде руският учен проф. д.т.н. Игорь Захаров, който е разработил и ще покаже примери за изчисляване на неопределеността по тринадесет от най-използваните стандартизирани методи за изпитване.

ТЕМА НА СЕМИНАРА

“ОБРАБОТВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТЯХНАТА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ. СТАНДАРТНИ МЕТОДИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗПИТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ.”

Семинарът е предназначен за ръководители и специалисти, ангажирани в строителството, ръководители на лаборатории, лаборанти, мениджъри по качеството и др. След приключване на курса се издава персонален сертификат на участниците.

Долу на страницата е прикачена Поканата, в която са включени Програмата и Заявката за участие.

Покана с включени Програма и Заявка за учасите;

Изображение към новинаИзображение към новина