Двудневен курс за обучение, с теоретична и практическа част на 6 и 7 юли 2023 г.

Двудневен курс за обучение, с теоретична и практическа част на 6 и 7 юли 2023 г.

Снимка от курса

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България” Ви кани да вземете участие в двудневен курс за обучение, с теоретична и практическа част. Курсът ще се проведе на 6 и 7 юли 2023г. в Международен дом на учените-Фредерик Жолио-Кюри к.к. Св.Св.Константин и Елена и лабораторните помещения на Мултитест ООД.

Теми на курса:

Теоретична част

06.07.2023г. - Международен дом на учените- Фредерик Жолио- Кюри к.к. Св.Св.Константин и Елена

  • Еталони за маса. Класификация. Съхранение. Анализ. Определяне период на калибриране.
  • Везни - принцип на действие. Класификация. Работа с везни. Разчитане на свидетелства за калибриране и анализ на резултатите. Определяне период на калибриране.
  • Калибриране и междинна проверка на везна. Процедура, обработване на резултатите, математичен модел, компоненти на неопределеност. Свидетелство (сертификат) за калибриране. Дискусия.
  • Калибриране и междинна проверка на обем. Процедура, обработване на резултатите, математичен модел, компоненти на неопределеност. Свидетелство (сертификат) за калибриране. Дискусия.
  • Междулабораторни сравнителни изпитвания. Отчитане, докладване и анализ на резултатите.

Практическа част

07.07.2023г. - лабораторните помещения на "Мултитест"ООД
гр.Варна ул. „Атанас Далчев“ №1

  • Калибриране и междинна проверка на везна. Процедура, обработване на резултатите, математичен модел, компоненти на неопределеност. Свидетелство (сертификат) за калибриране. Дискусия.
  • Калибриране и междинна проверка на обем. Процедура, обработване на резултатите, математичен модел, компоненти на неопределеност.Свидетелство (сертификат) за калибриране. Дискусия.

Курсът ще бъде проведен в присъствена и дистанционна форма на обучение чрез видеоконферентна връзка.

Крайната дата за регистрация е 25.06.2023 г.

Повече информация е дадена в прикачения файл с поканата и програмата на семинара.

Заявката за участие също можете да изтеглите от тук, като Ви молим да я попълните електронно!