Семинар на ССЛСБ, проведен на 29-30.11.2012 г. в град Трявна!

Семинар на ССЛСБ, проведен на 29-30.11.2012 г. в град Трявна!

На семинарът присъстваха над 90 души, които бяха представители на над 48 строителни фирми. На провелият се форум, с голям интерес бяха разгледани и дискутирани темите заложени в предварителната програма. Имаше също така и представители на водещи доставчици на лабораторно оборудване, суровини и химически добавки, които раздадоха рекламни материали на участниците, а някои от тях изнесоха презентации и представиха новите си продукти.

Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина Изображение към новина