Годишен семинар на ССЛСБ на 04-05.12.2014 г. в град Габрово!

Годишен семинар на ССЛСБ на 04-05.12.2014 г. в град Габрово!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България” Ви кани за участие в двудневен учебен семинар, който ще се проведе на 04 и 05 декември 2014 г. в град Габрово, хотел „Балкан”, улица „Емануил Манолов“ №14.

В семинара гост-лектори ще бъдат представители на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация (ИА БСА), Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Химикотехнологичен и металургичен университет - София (ХТМУ), Технически университет - София (ТУ).

ТЕМА НА СЕМИНАРА

„АКТУАЛНИ ВЕРСИИ НА ПРОЦЕДУРИ BAS QR 2, BAS QR 5, BAS QR 18 И BAS QR 27 НА ИА БСА . НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ НА РЕЗУЛТАТА ОТ ИЗМЕРВАНЕТО. ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ ОТ ОБЛАСТ СТРОИТЕЛСТВО. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНЕ ПРИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУЛАБОРАТОРНИ СРАВНЕНИЯ И РОЛЯТА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА. БЕТОН - СВОЙСТВА, СПЕЦИФИКАЦИЯ, СЪОТВЕТСТВИЕ - НОВИ МОМЕНТИ В БДС EN 206/NA:2014.”

ГОСТ НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИА БСА.

Семинарът е предназначен за ръководители и специалисти, ангажирани в строителството, ръководители на лаборатории, лаборанти, мениджъри по качеството и др. Участниците ще получат сертификат за участие в семинар.

Долу на страницата са прикачени Поканата, Програмата и Заявката за участие.

Покана, Програма и Заявка за участие

Изображение към новина