Годишен семинар на ССЛСБ на 12-13,12.2013 г. в град Стара Загора!!!

Годишен семинар на ССЛСБ на 12-13,12.2013 г. в град Стара Загора!!!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България” Ви кани за участие в двудневен учебен семинар, които ще се проведе на 12 и 13 декември 2013 г. в град Стара Загора, хотел „Сити”.

В семинара ще вземат участие представители на Българския институт по метрология (БИМ), Министерството на инвестиционното проектиране (МИП), Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Български институт за стандартизация (БИС) и Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС).

ТЕМА НА СЕМИНАРА:

"ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВИ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ И НОВИ ИЗДАНИЯ ОТ 2013 Г. НА ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ОТ ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО И СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ. БЕТОН - УПРАВЛЕНИЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ХАРАКТЕРИСТИКИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЯКОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНТРОЛНИ КАРТИ ПРИ КОНТРОЛ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА БЕТОН. ОСИГУРЯВВАНЕ НА ПРОСЛЕДИМОСТ И ОПРЕДЕЛЯНЕ ПЕРИОДИТЕ НА РЕКАЛИБРИРАНЕ. МЕЖДУЛАБОРАТОРНИ СРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТВАНИЯ КАТО СРЕДСТВО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 9 МАРТ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХАРМОНИЗИРАНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ БИЗНЕС МОДЕЛИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ."

Семинарът е предназначен за ръководители и специалисти, ангажирани в строителството, ръководители на лаборатории, лаборанти, мениджъри по качеството и др. Участниците ще получат сертификат за участие в семинар.

Долу на страницата са прикачени Поканата, Програмата и Заявката за участие.

Документи

Изображение към новинаИзображение към новинаИзображение към новина