Годишен семинар на ССЛСБ на 29-30.11.2012 г. в град Трявна!!!

Годишен семинар на ССЛСБ на 29-30.11.2012 г. в град Трявна!!!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”

Ви кани за участие в двудневен учебен семинар, които ще се проведе на 29 и 30 ноември 2012 г. в град Трявна, парк хотел „Панорама”. 

В семинарът ще вземат участие представители на Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация (ИА БСА), Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и членове на работни групи към Български институт за стандартизация (БИС).

ТЕМА НА СЕМИНАРА:

„КОНКРЕТНИ АСПЕКТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ИА БСА КЪМ АКРЕДИТИРАНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ. НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2012 Г. НА ХАРМОНИЗИРАНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ (БДС EN 13242) И БИТУМНИ СМЕСИ (БДС EN 13043). НОВОТО В ИЗДАНИЯ 2011 Г. -2012 Г. НА СЕРИИТЕ СТАНДАРТИ БДС EN 933 И БДС EN 12697. ПРОБЛЕМИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ, (БДС EN И НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ), ЗА МИНИМАЛНА ЧЕСТОТА НА ИЗПИТВАНЕ НА БЕТОН И ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ). ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ.”

Семинарът е предназначен за ръководители и специалисти, ангажирани в строителството, ръководители на лаборатории, лаборанти, мениджъри по качеството и др. Участниците ще получат сертификат за участие в семинар.

Долу на страницата са прикачени Поканата, Програмата и Заявката за участие.

Внимание!!!

Прикачен е архивиран файл с всички 39 проекта на национални приложения към български сатандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти в областта на строителните продукти. Моля да се запознаете с тези от тях, които Ви интересуват, за да може по време на семинара да се проведе обсъждане и да се направят съответните корекции преди официалното им публикуване. Всички обосновани аргументи ще бъдат взети предвид.

Документи

Изображение към новина