Годишен семинар-обучение на ССЛСБ на 15-16.12.2016 г. в град Стара Загора!

Годишен семинар-обучение на ССЛСБ на 15-16.12.2016 г. в град Стара Загора!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България” Ви кани за участие в двудневен учебен семинар, който ще се проведе на 15 и 16 декември 2016 г. в град Стара Загора, хотел „Сити”, бул. " Патриарх Евтимий " 23.

В семинара ще вземат участие представители на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, Съюза на метролозите в България, Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Химикотехнологичен и метрологичен университет (ХТМУ) – град София.

ТЕМА НА СЕМИНАРА:

„НОВИ АКЦЕНТИ В BAS QR 2, ВЕРСИЯ 7, РЕВИЗИЯ 3 И BAS QR 27, ВЕРСИЯ 3, В СИЛА ОТ 01.03.2016 Г., BAS QR 18, ВЕРСИЯ 4, В СИЛА ОТ 01.05.2016 Г. ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ЗА ГРЕШКИ ПРИ ИЗПИТВАНИЯ И НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕТО, КОРЕКЦИЯТА И ПРЕДПАЗВАНЕТО ОТ ТЯХ. НЯКОИ ОСНОВНИ МЕТРОЛОГИЧНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОБРАТА ЛАБОРАТОРНА ПРАКТИКА СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025 ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ И БЕТОННИ СМЕСИ. НОВИ МОМЕНТИ В БДС EN 206:2014/NA:2015 и БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2015. ВИДИМ БЕТОН.”

Семинарът е предназначен за ръководители и специалисти, ангажирани в строителството, ръководители на лаборатории, лаборанти, мениджъри по качеството и др. Участниците ще получат сертификат за участие в семинар.

Повече информация е дадена в прикаченият файл с Поканата, Програмата и Заявката за участие по-долу.

Документи

Изображение към новинаИзображение към новина