Годишен семинар-обучение на ССЛСБ на 30.11-01.12.2017 г. в град Плевен!

Годишен семинар-обучение на ССЛСБ на 30.11-01.12.2017 г. в град Плевен!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България” Ви кани да вземете участие в двудневен учебен семинар, който ще се проведе на 30 ноември и 1 декември 2017 г. в град Плевен, хотел „Балкан”, Бул. „Русе” № 85.

В семинара гост-лектори ще бъдат представители на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация (ИА БСА), Съюза на метролозите в България (СМБ) и Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

ТЕМА НА СЕМИНАРА:

„ISO/IEC 17025:2017 – СТРУКТУРА, НОВИ МОМЕНТИ. СТИМУЛ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ. ПРЕХОД КЪМ ISO/IEC 17025:2017. НОВИ ИЗДАНИЯ НА ПРОЦЕДУРИ BAS QR 2 И BAS QR 5 НА ИА БСА ОТ 2017 Г. НОВИ МОМЕНТИ В EN 13108-1:2016 И EN 13108-5:2016, ВЛИЗАЩИ В СИЛА ОТ М. МАРТ 2018 Г. ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ АСФАЛТОВИ СМЕСИ И БИТУМНИ СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА СЪГЛАСНО БДС EN 12697-27:2006 И БДС EN 58:2012.МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПОЧВИ.ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВОДА, ЗЪРНОМЕТРИЧНИЯ СЪСТАВ И ГРАНИЦИТЕ НА КОНСИСТЕНЦИЯ ПО МЕТОДА ATTERBERG СЪГЛАСНО БДС EN ISO 17892-1:2015, БДС EN ISO 17892-4:2017 И СД CEN ISO/TS 17892-12:2007."

Семинарът е предназначен за ръководители и специалисти, ангажирани в строителството, ръководители на лаборатории, лаборанти, мениджъри по качеството и др. Участниците ще получат сертификат за участие в семинара.

Повече информация е дадена в прикачените файлове с Поканата, Програмата и Заявката за участие.

Изображение към новинаИзображение към новина