Новото издание на ILAC-G8:09/2019 "Указания относно правила за вземане на решение и обявяване на съответствие" вече е факт!

Новото издание на ILAC-G8:09/2019

ILAC-G-8

Ревизираното издание на ILAC-G8:09/2019 "Указания относно правила за вземане на решение и обявяване на съответствие" вече е публикувано на официалната страница на Международната организация за акредитация на лаборатории (ILAC). Ръководството има значителни промени, които целят да подпомогнат лабораториите при използването на правила за вземане на решение в случаите, в които се декларира обявяване на съответствие със спецификация или стандарт съгласно изискванията на новото издание на ISO/IEC 17025. Освен за лабораториите документът е предназначен и за оценители, регулаторни органи и клиенти.

Можете да изтеглите новото издание на ILAC-G8:09/2019 от официалната страница на ILAC тук.