Извънредно общо събрание на ССЛСБ на 12 декември 2013 г.!

Извънредно общо събрание на ССЛСБ на 12 декември 2013 г.!

Уважаеми членове на ССЛСБ ,

Съгласно решение в т. 5 на протокол от проведеното на 15 март 2013 год. общо събрание на ССЛСБ в град Габрово Ви уведомяваме, че на 12 декември 2013 г. ще се проведе извънредно общо събрание на ССЛСБ. Събранието ще се проведе по време на годишния семинар-обучение на ССЛСБ, след края на лекциите на 12.12.2013 г. от 19.00 часа в конферентната зала на хотел Сити в град Стара Загора. Извънредното общо събрание ще се проведе съгласно следния дневен ред:

  1. Откриване на ОС;
  2. Съобщаване на резултата от процеса на акредитация на РТ провайдер ССЛСБ;
  3. Други;
  4. Закриване на ОС;

Очакваме да потвърдите своето участие до 10 декември 2013 год. на e-mail sslsb_bg@yahoo.com!!!

Управителен съвет на ССЛСБ

За контакти:

инж. Валентин Беловски – Организационен секретар на ССЛСБ;

GSM 0879 688 684

e-mail: sslsb_bg@yahoo.com

Изображение към новина