Курс на ССЛСБ на 3 и 4 декември 2018 г. в град Стара Загора. Лекционен материал.

Курс на ССЛСБ на 3 и 4 декември 2018 г. в град Стара Загора. Лекционен материал.

Уважаеми Колеги,

Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България” Ви кани да вземете участие в двудневен обучителен курс, който ще се проведе на 03 и 04 декември 2018 г. в град Стара Загора, хотел „Сити”, бул. "Патриарх Евтимий " 23.

Лектори в курса ще бъдат д-р инж. Димка Иванова и д-р маг. физ. Весела Константинова.

ТЕМА НА КУРСА:

„ВЗЕМАНЕТО НА ПРОБИ - ЧАСТ ОТ ПРОЦЕСА НА ИЗМЕРВАНЕ. НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ НА ИЗМЕРВАНЕТО, ДЪЛЖАЩА СЕ НА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ. УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИ СЪГЛАСНО БДС EN ISO/ IEC 17025:2018 И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ РИСКОВЕ И ВЪЗМOЖНОСТИ. ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ“

Курсът е предназначен за ръководители и заместник ръководители на лаборатории, отговорници/мениджъри по качеството, вътрешни одитори, специалисти метролози, изпитватели, пробовземачи и др.

След приключване на курса и успешно издържан тест се издава персонален сертификат за участие.

Крайната дата за регистрация е 26.11.2018 г.

Повече информация е дадена в прикачения файл с поканата и програмата на курса. Заявката за участие също можете да изтеглите от тук, като Ви молим да я попълните електронно!

Редактирано на 05.12.2018 г.