Еднодневен курс за вътрешен одитор съгласно изискванията на новата ревизия на ISO 19011:2018 в град София

Еднодневен курс за вътрешен одитор съгласно изискванията на  новата ревизия на ISO 19011:2018 в град София

ISO 19011:2018-training

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с новата ревизия на стандарт ISO 19011:2018 „Указания за извършване на одит на системи за управление“, сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България” и сдружение „Съюз на метролозите в България“ Ви канят да вземете участие в еднодневен учебен курс, който ще се проведе на 01 октомври 2018 г. в град София, ФНТС- СМБ, ул. „Г.С. Раковски № 108“, зала 105 А.

ТЕМА НА КУРСА:

„РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO 19011:2018 УКАЗАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ“

Лектор ще бъде д-р физ. Весела Константинова - Председател на Сдружение „Съюз на метролозите в България”

В обучението е предвидено участниците да решават практически случаи от одиторски практики.

След приключване на курса и успешно издържан тест се издава персонален сертификат за вътрешен одитор.

На участниците в курса сe предоставят лекционни материали.

Курсът е предназначен за ръководители и заместник ръководители на лаборатории, отговорници/мениджъри по качеството, вътрешни одитори, специалисти метролози и др.

Краен срок за регистрация за участие: 25.09.2018 г.

Броят на участниците е ограничен до 35. Обучението може да бъде повторено и на 02.10.2018 г. при същите условия, ако броят на регистрираните участници е по-голям от 35.

Повече информация можете да намерите в поканата за участие.

Тези от Вас, които желаят да вземат участие в курса, моля да попълнят заявка за участие и да я изпратят по електронна поща на адрес office@smb-bg.org, заедно с копие на документ за платена такса най-късно до 25.09.2018 г.