Курс за ВО на СУК и управление на околната среда на 29-30.09.2016!

Курс за ВО на СУК и управление на околната среда на 29-30.09.2016!

Уважаеми Колеги,

На 29 и 30 септември 2016 г. в гр. Габрово, ул. “Хаджи Димитър” № 4 „Българо-германският институт по управление на качеството и промишлен мениджмънт” със съдействието и партньорското участие на Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България” организират курс на тема:

„ВЪТРЕШЕН ОДИТОР НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

Специализираният курс се провежда по БДС ЕN ISO 9001:2015 "Системи за управление на качеството. Изисквания", БДС ЕN ISO 14001:2015 "Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане" и БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за одит на системи за управление”.

Курсът е предназначен за представители на ръководството, отговорници по качеството и околната среда, мениджъри и специалисти по качеството и околната среда, вътрешни одитори, технически експерти и оценители.

След приключване на курса се издава персонален сертификат на участниците. Долу на страницата са прикачени поканата и заявката за участие.

В самата покана можете да се запознаете с подробната програма на курса, както и с таксите за участие.

Председател ССЛСБ: Инж.Илиян Илиев

Документи

Изображение към новинаИзображение към новина