Междулабораторен технически проект МС 05/2012 - одобрен от ИА БСА!!!

Междулабораторен технически проект МС 05/2012 - одобрен от ИА БСА!!!

Уважаеми Колеги,

Уведомяваме Ви, че Междулабораторен технически проект МС 05/2012 на ССЛСБ бе официално одобрен от работната група към ТК "Лаборатории за изпитване" с Протокол от 09.05.2012 г., както и от Изпълнителния директор на ИА БСА с писмо с изходящ номер 26-15/ Е,П от 04.06.2012 г.

Това означава, че организираните от "Съюза на строителните лабораторни специалисти" междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност за 2012 г. са напълно легални на територията на Република България, след като са признати от Националният акредитиращ орган. До няколко дни нашият проект ще бъде качен на официалния сайт на ИА БСА.

Можете да прочетете и самото писмо, което е прикачено като снимка към тази новина.

Изображение към новина