На 15 март 2013 г. ще се проведе годишното Общо събрание на ССЛСБ!!!

На 15 март 2013 г. ще се проведе годишното Общо събрание на ССЛСБ!!!

Уважаеми членове на ССЛСБ ,

Съгласно чл.12, ал.1 от Устава на Съюза на строителните лабораторни специалисти в България Ви уведомяваме, че на 15.03.2013 г. от 10.30 часа в гр. Габрово на ул. Брянска № 30 (сграда НТС), Конферентна зала на Габровска Тъговско-промишлена палата, партерен етаж ще се проведе Общо събрание на сдружението.

Общото събрание ще се проведе съгласно следния дневен ред:

  1. Откриване на ОС;
  2. Отчет за дейността на ССЛСБ за 2012 г.;
  3. Разглеждане и обсъждане на текущи проблеми;
  4. Набелязване на бъдещи задачи за 2013 г.;
  5. Други;
  6. Закриване на ОС;

Очакваме да потвърдите своето участие до 11 март 2013 г. на съответните телефони, факс или мейли дадени по-долу!!!

Управителен съвет на ССЛСБ

За контакти:

инж. Валентин Беловски - Организационен секретар на ССЛСБ

GSM 0879 688 684

тел./факс: 0301 6 86 61

e-mail: sslsb@abv.bg; sslsb_bg@yahoo.com

Изображение към новина