Нова процедура за политика на ИА БСА за метрологична проследимост на резултати от измервания и за нейното прилагане

Нова процедура за политика на ИА БСА за метрологична проследимост на резултати от измервания и за нейното прилагане

Уважаеми колеги, ИА БСА публикува нова версия на BAS QR 27 процедура за политика на ИА БСА за метрологична проследимост на резултати от измервания и за нейното прилагане

Повече информация, може да намерите на официалния сайт на ИА БСА

https://www.nab-bas.bg/novini/vazhna-informatsiya-za-akreditiranite-organi-za-otsenyavane-na-saotvetstvieto-i-vsichki-zainteresovani-strani-11223.html