Нова редакция на EN 12620 - дайте становище!

Нова редакция на EN 12620 - дайте становище!

Уважаеми Колеги,

В прикрепеният файл Ви представяме новата редакция на EN 12620, изготвена от Технически комитет 154 (CEN/TC 154) на CEN.

Молим за Вашето становище по предложените промени, които са ясно отбелязани (с червен цвят и/или жълт фон с пояснения).

Очакваме Вашето становище най-късно до 15.01.2014 г. преди срещата на Технически комитет 154 на CEN, която е планувана за 16.01.2014 г. и на която ще бъдат разгледани всички предложения и възражение от страните членки.

Надяваме се, че ще обърнете внимание на предложените промени и ще дадете Вашите предложения, тъй като след срещата на CEN/TC 154 приетата редакция ще стане официална.

Моля да изпращате Вашите становища на e-mail sslsb_bg@yahoo.com.

Документи

Изображение към новина