Нови БДС EN стандарти от 2012 г.!!!

Нови БДС EN стандарти от 2012 г.!!!

Уважаеми Колеги,

Има нови версии от 2012 г. на стандарти от серията БДС EN 933! Вижте детайли във форума, в секция "Стари и нови стандарти".

Изображение към новина