Нови издания на БДС EN 12697-2 и БДС EN 933-8 от 2015 г.!

Нови издания на БДС EN 12697-2 и БДС EN 933-8 от 2015 г.!

Уважаеми Колеги,

БДС EN 12697-2:2015 „Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 2: Определяне на разпределението на размера на частиците.” заменя и отменя БДС EN 12697-2:2002+A1:2008 на 16.07.2015 г. Повече информация можете да намерите в сайта на БИС тук.

БДС EN 933-8:2012+A1:2015 „Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 8: Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез пясъчен еквивалент.” заменя и отменя БДС EN 933-8:2012 на 16.07.2015 г. Повече информация можете да намерите в сайта на БИС тук.

Изображение към новина