Нови издания на основни продуктови стандарти!

Нови издания на основни продуктови стандарти!

През отминаващият месец юни БИС пусна нови издания на някои от основните продуктови стандарти в строителството. Вижте кои са те:

БДС EN 12620:2013 заменя и отменя БДС EN 12620:2002+A1:2008

БДС EN 13043:2013 заменя и отменя БДС EN 13043:2005+AC:2005/NA:2012, БДС EN 13043:2003, БДС EN 13043:2005+AC:2005, БДС EN 13043:2005/AC:2005

БДС EN 13242:2013 заменя и отменя БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2012, БДС EN 13242:2002+A1:2007

БДС EN 13450:2013 заменя и отменя БДС EN 13450:2003, БДС EN 13450:2003+AC:2005,БДС EN 13450:2003/AC:2005

И един стандарт, който е само метод за изпитване:

БДС EN 933-9:2009+A1:2013 заменя и отменя БДС EN 933-9:2009

В най-скоро време се очакват и новите национални приложения на горепосочените продуктови стандарти.

Изображение към новина