Нови издания на почти всички стандарти от сериите БДС EN 12350, БДС EN 12390 и БДС EN 12504-1

Нови издания на почти всички стандарти от сериите БДС EN 12350, БДС EN 12390 и БДС EN 12504-1

BIS Днес, 19.09.2019 г., Българският институт за стандартизация публикува новите издания на почти всички стандарти от сериите БДС EN12350 и БДС EN12390, отнасящи се за бетонни смеси и втвърден бетон.

Ето кои са отменените и заменени стандарти и препратки към съответните страници на официалния сайт на БИС:

 • БДС EN 12350-1:2019 "Изпитване на бетонна смес. Част 1: Вземане на проби" заменя и отменя БДС EN 12350-1:2009 на 2019-09-19. Повече информация на страницата, отнасяща се за стандарта, на официалния сайт на БИС тук.
 • БДС EN 12350-2:2019 "Изпитване на бетонна смес. Част 2: Определяне на слягането" заменя и отменя БДС EN 12350-2:2009 на 2019-09-19. Повече информация на страницата, отнасяща се за стандарта, на официалния сайт на БИС тук.
 • БДС EN 12350-3:2019 "Изпитване на бетонна смес. Част 3: Изпитване по Vebe" заменя и отменя БДС EN 12350-3:2009 на 2019-09-19. Повече информация на страницата, отнасяща се за стандарта, на официалния сайт на БИС тук.
 • БДС EN 12350-4:2019 "Изпитване на бетонна смес. Част 4: Степен на уплътняване" заменя и отменя БДС EN 12350-4:2009 на 2019-09-19. Повече информация на страницата, отнасяща се за стандарта, на официалния сайт на БИС тук.
 • БДС EN 12350-5:2019 "Изпитване на бетонна смес. Част 5: Определяне на разстилането чрез стръскване" заменя и отменя БДС EN 12350-5:2009 на 2019-09-19. Повече информация на страницата, отнасяща се за стандарта, на официалния сайт на БИС тук.
 • БДС EN 12350-6:2019 "Изпитване на бетонна смес. Част 6: Плътност" заменя и отменя БДС EN 12350-6:2009 на 2019-09-19. Повече информация на страницата, отнасяща се за стандарта, на официалния сайт на БИС тук.
 • БДС EN 12350-7:2019 "Изпитване на бетонна смес. Част 7: Съдържание на въздух. Методи с налягане" заменя и отменя БДС EN 12350-7:2009 на 2019-09-19. Повече информация на страницата, отнасяща се за стандарта, на официалния сайт на БИС тук.
 • БДС EN 12350-8:2019 "Изпитване на бетонна смес. Част 8: Самоуплътняващ се бетон. Изпитване на разстилане" заменя и отменя БДС EN 12350-8:2010 на 2019-09-19. Повече информация на страницата, отнасяща се за стандарта, на официалния сайт на БИС тук.
 • БДС EN 12390-2:2019 "Изпитване на втвърден бетон. Част 2: Приготвяне и отлежаване на пробни тела за изпитване на якост" заменя и отменя БДС EN 12390-2:2009 на 2019-09-19. Повече информация на страницата, отнасяща се за стандарта, на официалния сайт на БИС тук.
 • БДС EN 12390-3:2019 "Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела" заменя и отменя БДС EN 12390-3:2009 на 2019-09-19. Повече информация на страницата, отнасяща се за стандарта, на официалния сайт на БИС тук.
 • БДС EN 12390-5:2019 "Изпитване на втвърден бетон. Част 5: Якост на опън при огъване на пробни тела" заменя и отменя БДС EN 12390-5:2009 на 2019-09-19. Повече информация на страницата, отнасяща се за стандарта, на официалния сайт на БИС тук.
 • БДС EN 12390-7:2019 "Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон" заменя и отменя БДС EN 12390-7:2009 на 2019-09-19. Повече информация на страницата, отнасяща се за стандарта, на официалния сайт на БИС тук.
 • БДС EN 12390-8:2019 "Изпитване на втвърден бетон. Част 8: Дълбочина на проникване на вода под налягане" заменя и отменя БДС EN 12390-8:2009 на 2019-09-19. Повече информация на страницата, отнасяща се за стандарта, на официалния сайт на БИС тук.
 • БДС EN 12504-1:2019 "Изпитване на бетон в конструкции. Част 1: Ядки. Изрязване, проверка и изпитване на натиск" заменя и отменя БДС EN 12504-1:2009 на 2019-09-19. Повече информация на страницата, отнасяща се за стандарта, на официалния сайт на БИС тук.