Нови издания на стандарти БДС EN 12390-1 и БДС EN 12504-2!

Нови издания на стандарти БДС EN 12390-1 и БДС EN 12504-2!

Уважаеми Колеги,

На 17 октомври 2012 г. беше публикувана новата версия 2012 на стандарт БДС EN 12390-1 "Изпитване на втвърден бетон. Част 1: Форма, размери и други изисквания за пробни тела и кофражни форми".

Повече информация за новото издание на БДС EN 12390-1 в страницата на БИС тук.

На същата дата Българският институт за стандартизация публикува и новото издание на БДС EN 12504-2 "Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне на големината на отскока".

Повече информация за стандарта в страницата на БИС тук.

Изображение към новина