Нови издания на БДС EN 12697, части 1, 6, 11, 28, 29 и 34

Нови издания на БДС EN 12697, части 1, 6, 11, 28, 29 и 34

12697-1-6-11-28-29-34

Днес, 17.08.2020 г., Българският институт за стандартизация публикува новите издания на шест части от серията стандарти за асфалтови смеси БДС EN 12697.

Ето кои са отменените и заменени стандарти и препратки към съответните страници на официалния сайт на БИС:

  • БДС EN 12697-1:2020 "Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 1: Съдържание на разтворимо свързващо вещество" заменя и отменя БДС EN 12697-1:2012 на 18.08.2020 г. Повече информация на страницата, отнасяща се за стандарта, на официалния сайт на БИС тук.

  • БДС EN 12697-6:2020 "Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 6: Определяне на обемната плътност на асфалтови пробни тела" заменя и отменя БДС EN 12697-6:2012 на 17.08.2020 г. Повече информация на страницата, отнасяща се за стандарта, на официалния сайт на БИС тук.

  • БДС EN 12697-11:2020 "Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 11: Определяне на сцеплението между скалния материал и битума" заменя и отменя БДС EN 12697-11:2012 на 17.08.2020 г. Повече информация на страницата, отнасяща се за стандарта, на официалния сайт на БИС тук.

  • БДС EN 12697-28:2020 "Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 28: Подготовка на проби за определяне съдържанието на свързващо вещество, съдържанието на вода и зърнометричния състав" заменя и отменя БДС EN 12697-28:2006 на 17.08.2020 г. Повече информация на страницата, отнасяща се за стандарта, на официалния сайт на БИС тук.

  • БДС EN 12697-29:2020 "Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 29: Определяне на размерите на асфалтово пробно тяло" заменя и отменя БДС EN 12697-29:2003 на 17.08.2020 г. Повече информация на страницата, отнасяща се за стандарта, на официалния сайт на БИС тук.

  • БДС EN 12697-34:2020 "Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 34: Изпитване по Marshall" заменя и отменя БДС EN 12697-34:2012 на 17.08.2020 г. Повече информация на страницата, отнасяща се за стандарта, на официалния сайт на БИС тук.

Към момента всички нови издания са налични само на английски език.

Не забравяйте да уведомите ИА БСА за настъпилите промени, в случай че Ви засягат, както и да представите доказателства за това, че продължавате да поддържате техническа компетентност за правилното прилагане и изпълнение на цитираните по-горе стандарти!