Нови версии на БДС EN 933-5:2022 и БДС EN 1097-7:2022

Нови версии на БДС EN 933-5:2022 и БДС EN 1097-7:2022

На 15.12.2022 г. Българският институт по стандартизация публикува нови версии на стандарти :

БДС EN 933-5:2022 Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 5: Определяне на процентното съдържание на зърна с натрошени и раздробени повърхности в едри и нефракционирани естествени скални материали Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of percentage of crushed particles in coarse and all-in natural aggregates

Повече информация, може да намерите на официалния сайт на БИС

https: https://bds-bg.org/bg/project/show/bds:proj:113777

и БДС EN 1097-7:2022 Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 7: Определяне плътността на частиците на фин пълнител. Пикнометричен метод Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7: Determination of the particle density of filler - Pyknometer method

Повече информация, може да намерите на официалния сайт на БИС

https: https://bds-bg.org/bg/project/show/bds:proj:113774