Нови издания на БДС EN 1097-6:2022 и БДС EN 933-9:2022

 Нови издания на  БДС EN 1097-6:2022 и БДС EN 933-9:2022

Нови издания на БДС EN 1097-6:2022 Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 6: Определяне на плътност на зърната и на абсорбция на вода Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle density and water absorption

и на БДС EN 933-9 : 2022 Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 9: Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез метиленово синьо

Стандартите са публикувани днес на 14.04.2022г.

Повече информация, може да намерите на официалния сайт на БИС

https: https://bds-bg.org/bg/project/show/bds:proj:111372