Ново издание на **БДС EN 12697-36:2022**

Ново издание на  **БДС EN 12697-36:2022**

Ново издание на БДС EN 12697-36:2022

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 36: Определяне на дебелината на асфалтова настилка Bituminous mixtures - Test methods - Part 36: Determination of the thickness of bituminous pavement

Стандарта е публикуван на 16.05.2022г.

Повече информация, може да намерите на официалния сайт на БИС

https: https://bds-bg.org/bg/project/show/bds:proj:114353