Ново издание на БДС EN 58!!!

Ново издание на БДС EN 58!!!

От 17 октомври 2012 г. е в сила новото издание на стандарт БДС EN 58 "Битуми и битумни свързващи материали. Вземане на проби от битумни свързващи материали".

Повече информация ще намерите в страницата на БИС тук

Изображение към новина