Ново преразглеждане на БДС EN 206:2014/NA:2015!

Ново преразглеждане на БДС EN 206:2014/NA:2015!

Уважаеми Колеги,

Предстои преразглеждане на националното приложение към БДС EN 206:2014 "Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие.", което ще се състои в средата на месец Юли 2016 г. Действащото национално приложение, а именно БДС EN 206:2014/NA:2015, е в сила от 15 месеца и като специалисти имате представа, кое работи и кое има нужда от изменение.

Очакваме да изпратите Вашите обосновани предложения за изменения и/или доплълнения на електронна поща sslsb@abv.bg , не по-късно от 30.06.2016 г.

Изображение към новина