Ново решение на ТКА "Лаборатории за изпитване" при ИА БСА от април 2017 г.

Ново решение на ТКА

Уважаеми Колеги,

Бихме желали да Ви информираме, че във връзка с наше писмо с изх. № 17 от 24.02.2017 г. относно ново издание на националното приложение към БДС EN 206:2013+А1:2016, съдържащо национални методи за изпитване на бетон и едър добавъчен материал, вече е факт новото решение на ТКА "Лаборатории за изпитване" при ИА БСА от април 2017 г. В решението ясно и подробно са описани периодите и позоваванията, както на старите, така и на новото национално приложение БДС EN 206:2013+А1:2016/NA:2017, които касаят разписаните методи за изпитване.

Можете да разгледате и изтеглите новото решение на ТКА "Лаборатории за изпитване" при ИА БСА от април 2017 г. от официалната страница на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" тук.

Не забравяйте да верифицирате методите от БДС EN 206:2013+А1:2016/NA:2017, които са в обхвата Ви на акредитация и да включите настоящото решение на ТКА ЛИ при ИА БСА в списъка си с външните документи.

Изображение към новина