Обсъждане на национални приложения !!!

Обсъждане на национални приложения !!!

Обсъждане на национални приложения и на задължителни за деклариране експлоатационни показатели към БДС EN 13043:2005+АС:2005 и БДС EN 13242:2002+А1:2007!!!

Уведомявам Ви, че на 23.11.2011 г. от 10 часа в зала „Пресцентър” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще се проведе обсъждане на следните проекти на национални приложения към български стандарти:

  1. прБДС EN 13043:2005+АС:2005/NА:2011 „Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи. Национално приложение (NА) на БДС EN 13043”;

  2. прБДС EN 13242:2002+А1:2007/NА:2011 „Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство. Национално приложение (NА) на БДС EN 13242”, както и на задължителни за деклариране експлоатационни показатели към БДС EN 13043:2005+АС:2005 и БДС EN 13242:2002+А1:2007.

Проектите на измененията на националните приложения са разработени от Българския институт за стандартизация – Технически комитет № 5 „Бетон и разтвори” и Технически комитет № 68 „Пътно дело”, въз основа на националния практически опит при производството и използването на скални материали за битумни смеси, настилки за пътища и скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси. Проектите на националните приложения и таблиците със задължителните за деклариране експлоатационни показатели са публикувани на електронната страница на МРРБ в раздел „Нормативни актове”, подраздел „Проекти на нормативни актове”.

Документи

Изображение към новина