Обществено допитване относно : Оценяване на якост на натиск на бетон на място, в конструкции и готови бетонни компоненти. Национално приложение (NA) prБДС EN 13791:2019/NA:2022

Обществено допитване относно :            Оценяване на якост на натиск на бетон на място, в конструкции и готови бетонни компоненти. Национално приложение (NA) prБДС EN 13791:2019/NA:2022

Обществено допитване относно :
Оценяване на якост на натиск на бетон на място, в конструкции и готови бетонни компоненти. Национално приложение (NA) prБДС EN 13791:2019/NA:2022

Текущ етап:40.20 Дата на етапа:21.02.2022 г.

Следващ етап:40.60 Дата на следващ етап:30.04.2022 г.

Повече информация, може да намерите на официалния сайт на Български институт за стандартизация