Обществено допитване за национални приложения (NA) на БДС EN 13108-1:2006 и БДС EN 13108-5:2006!

Обществено допитване за национални приложения (NA) на БДС EN 13108-1:2006 и БДС EN 13108-5:2006!

Уважаеми Колеги,

На 10.08.2015 г. бе дадено началото на етап "Обществено допитване" на проектите за националните приложения (NA) на следните продуктови стандарти:

  • БДС EN 13108-1:2006 Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 1: Асфалтобетон; Публикацията в страницата на БИС.
  • БДС EN 13108-5:2006 Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 5: Сплит мастик асфалт; Публикацията в страницата на БИС.

Долу на страницата В предоставяме проектите на националните приложения на БДС EN 13108-1:2006 и БДС EN 13108-5:2006. Надяваме се всеки от Вас, който има интерес и желание да разгледа внимателно предложените текстове и да даде компетентно мнение, препоръка или предложение. В случай, че имате конкретно предложение, следва да бъде посочен "стар текст" и съответно предложения от Вас "нов текст" като реферирате към съответната точка от проекта. Желателно е предложенията да бъдат обосновани. Мненията и препоръките може да бъдат под формата на обяснение в свободен текст.

Очакваме Вашите становища на e-mail: sslsb@abv.bg не по-късно от 07.09.2015 г.

ВАЖНО: Тези документи са проекти на национални приложения на етап обществено допитване за получаване на становища по тяхното съдържание. Документите не трябва да се разглеждат като български стандарти. Тези проекти са актуални до 10.09.2015 г. Когато тези документи се одобрят, тяхното съдържание може да бъде различно от това на проектите.

Носител на авторските права е Българският институт за стандартизация. altText

Документи

Изображение към новина