Обществено допитване за проект на национално приложение БДС EN 206:2014/NA!

Обществено допитване за проект на национално приложение БДС EN 206:2014/NA!

Здравейте Колеги,

Както Ви е добре известно на 17.07.2014 г. влезна в сила БДС EN 206:2014 „Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие” (кодът на евронормата е EN 206:2013), който отмени и замени съответно следните стандарти и доопълнения към тях: БДС EN 206-1:2002; БДС EN 206-1:2002/A2:2006; БДС EN 206-1:2002/A1:2006 и БДС EN 206-9:2010. Следва да се отбележи, че в страницата на БИС като забележка е написано следното: „За оценяване на съответствието се ползват отменените БДС ЕN 206-1:2002 и БДС EN 206-9:2010, както и действащото национално приложение БДС ЕN 206-1:2002/NA:2008 за срок от 1 година, считано от датата на публикуване на национално приложение към БДС EN 206:2014.”

Това е варианта на Национално приложение към БДС EN 206:2014. Сега е момента да направим аргументирани предложения за промяна и/или допълнения, защото ще трябва да работим по това Приложение в следващите години.

Обърнете внимание на предупреждението, което е на първа страница, а именно „Този документ е проект на национално приложение БДС EN 206:2014/NA на етап „Обществено допитване” за получаване на становища по неговото съдържание. Документът не трябва да се разглежда като български стандарт. Този проект е актуален до 15.11.2014 г. Когато този документ се одобри, неговото съдържание може да бъде различно от това на проекта.”

Вашите мнения, коментари и предложения изпращайте на следните мейли sslsb@abv.bg и nikolay.gerashtenko@bds-bg.org, най-късно до 15.11.2014 г.

Изображение към новина