Обществено допитване за проект на национално приложение prБДС EN 197-5:2021/NA Цимент. Част 5

Обществено допитване за проект на национално приложение prБДС EN 197-5:2021/NA Цимент. Част 5

Обществено допитване за проект на национално приложение prБДС EN 197-5:2021/NA Цимент. Част 5

Уважаеми колеги,

В изпълнение на работната си програма на БИС/ТК 4 „Цимент, вар и гипс“ за разработване на национални стандарти през 2022 г. и съгласно Правилата за работа по национална стандартизация БИС обявява за обществено допитване следния проект: • prБДС EN 197-5:2021/NA Цимент. Част 5: Смесен портландцимент CEM ІІ/С-М и смесен цимент СЕМ VІ. Национално приложение (NA). С документа се установяват националните изисквания за определяне на показателите на характеристиките на смесен портландцимент СЕМ II/C-M и смесен цимент CEM VI във връзка с предвидената употреба в строителството, които отговарят на изискванията от БДС EN 197-5:2021.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 08.04.2022 г. на Николай Геращенко по електронната поща: nikolay.gerashtenko@bds-bg.org.

Повече информация, може да намерите на официалния сайт на БИС https://www.nab-bas.bg/novini/ukazaniya-za-predstavyane-na-informatsiya-ot-organite-za-otsenka-na-saotvetstvieto(oos)-za-deynostta-im-prez-predhodnata-godina-11206.html