Обществено допитване за проекти за национални приложения!!!

Обществено допитване за проекти за национални приложения!!!

Проекти на нормативни актове

Уважаеми Колеги,

Обявява се обществено допитване за следните проекти на национални приложения към български стандарти:

  1. БДС EN 13808/NА:2011 “Битуми и битумни свързващи материали. рамка за специфициране на катионни битумни емулсии. Национално приложение (NА) на БДС EN 13808”
  2. БДС EN 13043/NА:2011 “Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища самолетни писти и други транспортни площи. Национално приложение (NА) на БДС EN 13043”
  3. БДС EN 13242/NА:2011 “Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство. Национално приложение (NА) на БДС EN 13242”

Проектите на измененията са разработени в БИС/ТК 5 “Бетон и разтвори”, БИС/ТК 67 “Нефтопродукти и смазочни материали” и БИС/ТК 68 “Пътно дело” на базата на националния практически опит при производството и приложението на катионни битумни емулсии, скални материали за битумни смеси, настилки за пътища и скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси.

Всеки заинтересован може да представи становището си по проектите за разглеждане от работните групи, разработили проектите на националните приложения, в срок до 08.11.2011 г. по електронна поща на следните e-mail адреси:

  • sslsb_bg@yahoo.com
  • tchervenkova@mrrb.government.bg

Копия на работните национални приложения може да изтеглите по-долу от секцията "Документи".

Надяваме се на активно участие от Ваша страна!

Документи

Изображение към новинаИзображение към новина