Общо отчетно-изборнно събрание на ССЛСБ на 24.04.2015 г.!

Общо отчетно-изборнно събрание на ССЛСБ на 24.04.2015 г.!

Уважаеми членове на ССЛСБ,

Съгласно чл.12, ал.1 от Устава на Съюза на строителните лабораторни специалисти в България Ви уведомяваме, че на 24.04.2015 г. от 11.00 часа в гр. Габрово на ул. Брянска № 30 (сграда НТС), Конферентна зала на Габровска Тъговско-промишлена палата, партерен етаж ще се проведе годишно Общо събрание на сдружението.

Съгласно Устава на ССЛСБ (Чл. 11, т. 3; Чл. 17, ал. 1, 3; Чл. 22, ал. 1; Чл. 23, ал. 1, 5) тази година на Общото събрание ще бъде отчетно-изборно.

Събранието ще се проведе съгласно следния дневен ред:

  1. Откриване на ОС;
  2. Отчет за дейността на ССЛСБ за 2014 г.;
  3. Избор на Председател на ССЛСБ;
  4. Избор на Управителен съвет на ССЛСБ;
  5. Избор на Контролен съвет на ССЛСБ;
  6. Разглеждане и обсъждане на текущи проблеми;
  7. Набелязване на бъдещи задачи за 2015 г.;
  8. Други;
  9. Закриване на ОС;

Очакваме да потвърдите своето участие до 17 април 2015 г. на съответният телефон или мейли дадени по-долу!!!

Управителен съвет на ССЛСБ

За контакти:

инж. Валентин Беловски – Организационен секретар на ССЛСБ

GSM 0879 688 684

e-mail: sslsb@abv.bg; sslsb_bg@yahoo.com

Изображение към новина