Очаквайте нова редакция на EN 933-9 от 2022г.

Очаквайте  нова редакция на EN 933-9 от 2022г.

Технически комитет CEN/TC 154 "Aggregates", който е базиран в BSI (Британски институт за стандартизация) изготви нова редакция на EN 933-9 от 2022г. Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 9: Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез метиленово синьо

Стандартът е публикуван официално в бюлетина на CEN за месец февруари и предстои да бъде приет като национален стандарт в страните членки до края на месец август 2022 г.