Още нови евронорми от 2012 г.!

Още нови евронорми от 2012 г.!

Уважаеми Колеги,

Има нови версии на стандарти от сериите БДС EN 12697 и БДС EN 13286. Повече детайли ще намерите във форума на сайта, секция "Стари и нови стандарти".

Изображение към новина