Покана за участие в информационен ден

Покана за участие в информационен ден

Уважаеми колеги,

Български институт по метрология организира информационен ден с цел представяне на мярка от Четвъртия национален план за действие на Р България в рамките на инициативата "Партньорство за открито управление" във връзка с изграждане на Национална метрологична мрежа (НММ) от експерти на БИМ и от вас, като наши партньори.

Поканата и регистрационната форма може да намерите в сайта на БИМ.

https:http://bim.government.bg/bg/novini/pokana%20za%20uchastie%20v%20informatsionen%20den